Trường Tiểu học An Viên tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Tiểu học An Viên đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Tiểu học An Viên đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019.

Mục đích hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; đổi mới phương pháp dạy học. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Để hội thi đạt kết quả tốt, nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thi theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và giáo viên tham dự hội thi, hội thi chính thức diễn ra từ ngày 31/10/2018 đến ngày 16/11/2018. Qua hội thi, ban tổ chức đã chọn và công nhận được 16 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019. Sau đây là một số hình ảnh của hội thi.

 

 

Bài viết liên quan